Categories
Fără categorie

Salut lume!

Bine ai venit la WordPress. Acesta e primul tău articol. Editează-l sau șterge-l ș-apoi începe să scrii!

Categories
Anunturi

Concurs ocupare post polițist local

Bibliografia privind organizarea concursului de ocupare a funcției contractuale de polițist local.

DESCARCA BIBLIOGRAFIE

Categories
Anunturi

Studiu de oportunitate Managementul Integrat al Deseurilor

A fost publicat  Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii și Regulamentul serviciului de salubrizare al județului Cluj cu indicatorii de performanță.

În acest sens, documentația de atribuire a fost încărcată pentru 30 zile, în vederea dezbaterii, pe site-ul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj la adresa: http://www.ecometropolitancluj.ro la secțiunea documente-hotărâri. 

Categories
Anunturi

Anunț concurs pentru post contractual

COMUNA SANDULESTI cu sediul în Sandulesti nr.169, județul Cluj organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului: INSPECTOR SUPERIOR cu atributii ISU post vacantcontractual, pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • nivelul studiilor: universitare de licenta absolvite cu diploma
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 9 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 07 MARTIE 2019, ora 10.00, la sediul instituției
 • proba interviu în data de 09 MARTIE 2019, ora 10.00, la sediul instituției

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituției.

Date contact:Nicoara Ramona telefon 0264/280434

Acte necesare la dosar:

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Bibliografia pentru concurs poate fi descarcata AICI

Срочно в России оформить кредит не выходя из дома на карту онлайн. Быстро и круглосуточно.Кредит по паспорту, мгновенный займ без звонков, деньги на карту в России.

Para que tu solicitud de un creditos online mejores prestamos online sea aceptada.

Categories
Anunturi

CARTIER NOU LA COPACENI!

Primaria Comunei Sandulesti anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentru concesionarea a 100 loturi cu suprafata de 1000 mp pentru edificarea de locuinte de tip familial.

Cererile se primesc in perioada 15 noiembrie 2018-15 mai 2019 la sediul Primariei Sandulesti, serviciul Urbanism.

DESCARCA CERERE 

 

Categories
Declaratii de avere

Declaratii de avere 2019

Blaga Anamaria

Chiorean Ileana

Duma Florin Teodor

Nicoara Viorica Ramona

Patacean Felicia

Trifan Vasile

Categories
Anunturi

Rezultat procedura selectie parteneri

A fost publicat cat rezultatul procedurii de selecție a partenerilor entități private în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) pentru apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” AP 4/PI 9.v/OS 4.16

Poate fi vizualizat mai jos sau poate fi descarcat de AICI

[pdf-embedder url=”https://client.pointconcept.ro/wp-content/uploads/2019/01/201901041213.pdf” title=”Anunt Rezultat cerere finantare”]

Categories
Hotarari de Consiliu

Nr. 45 / 2.08.2018

Categories
Hotarari de Consiliu

Nr. 44 / 2.08.2018

Categories
Anunturi

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sandulesti

A fost publicată Lista functiilor / salariilor de bază / sporurilor si alte drepturi in bani din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sandulesti aflate in plata la data de 31.12.2017, conform Art.33 din Legea nr. 153/2017.

Fisierul poate fi descarcat aici: Lista funcțiilor și salariilor de bază și alte drepturi în bani din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săndulești